Fiskebruk

Finotro as., Båtsfjord-anlegget

Arkivet etter Finotro a.s., Båtsfjord-anlegget ble hentet fra fjerde etasje i de gamle produksjonslokalene til Finotro a.s. ved Ytre havn i Båtsfjord. Materialet var stablet på hyller langs tre vegger, men mye lå også spredt på gulvet. Arkivet består av møteprotokoller, kassabøker, lønnslister, akkordoppgaver og timelister, ulike rapporter over produksjon, lager og skipning, samt korrespondanse […] Les mer...

Nils H. Nilsen (Nilsenbruket)

Arkivmateriale til Nils H. Nilsen ble avlevert mars 2017 av Nils H. Nilsens barnebarn Gunn Marit Nilsen. Arkivet består av regnskapsbøker fra 1939 til 1965. I tilleg besitter Båtsfjord Historie- og Museumslag Fiskekjøpsprotokoll 1947-1966. Resten av arkivet er gått tapt. Les mer...

Aarsæther Kjøllefjord as. / West-Fish Aarsæther as.

Brødrene Aarsæther etablerte seg i Kjøllefjord  som Horst & Christensenbruket i 1910, fra 1942 Aarsæther Kjøllefjord. Anlegget var hjørnesteinsbedrift med flere hundre ansatte på det meste. I 1988 gikk selskapet konkurs. Etter dette hadde anlegget i Kjøllefjord flere eiere. I 1988 overtok West-Fish as., med firmanavnet West Fish- Aarsæther as., overtok de gjenstående anleggene. Virksomheten […] Les mer...

Br. Aarsæther, Vardø

Brødrene Aarsæther ble opprettet i Ålesund i 1877, av brødrene Anders og Nils Aarsæther fra Ørsta på Sunnmøre. Selskapet var etter 2. verdskrig landets største produsent og eksportør av medisintran, i tillegg til at dei dreiv omsetjing av klippfisk, tørrfisk, ferskfisk, rogn og sild. Aarsæther-avdelingen i Vardø ble etablert i 1924 og var et av […] Les mer...