Finotro as., Båtsfjord-anlegget

Arkivet etter Finotro a.s., Båtsfjord-anlegget ble hentet fra fjerde etasje i de gamle produksjonslokalene til Finotro a.s. ved Ytre havn i Båtsfjord. Materialet var stablet på hyller langs tre vegger, men mye lå også spredt på gulvet. Arkivet består av møteprotokoller, kassabøker, lønnslister, akkordoppgaver og timelister, ulike rapporter over produksjon, lager og skipning, samt korrespondanse og saksdokumenter. Materialene dekker perioden 1952-1980. En god del av arkivet ble kassert på grunn av omfattende fuktskader. I tillegg besitter Båtsfjord Historie- og Museumslag arkivmateriale etter anlegget.

Arkivnavn Finotro as, Båtsfjord-anlegget
Arkivskaper Finotro as, Båtsfjord-anlegget
Arkivref (id) FMFB/PA/1149
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Protokollene for produksjonsutvalg/tillitsmenn (1957 – 1971), tillitsmenn (1958 – 1965), journal for ferieavvikling (1955 – 1965), korrespondanse og saksdokumenter (tre mapper) (1952 – 1963), brevkopier (tre mapper utgåtte brev), korrespondanse og saksdokumenter (en mappe) (1962 – 1966), korrespondanse og saksdokumenter (to mapper) (1962 – 1967), lønningslister og –kort (1960 – 1968), akkordoppgaver/timelister (1966 – 1980), stempelkort, (1955 – 1966), kartotek over produksjon (1952 – 1965), produksjonsrapporter og -lister (1961 – 1967), dagrapporter (1961 – 1964), veiesedler, veiekort og kontrollskjemaer (1966 – 1967), tallybøker (1966), kassabøker (1963 – 1967), oppgjørslister, trygdekasse, regningsbilag m.m. (1961-1964), årsregnskap for A/S Finnmark og Nord-Troms Fiskeindustri 1960 – 1978.
Tidsperiode 1952-1980
Type virksomhet Fiskeri
Sted / område Båtsfjord
Språk norsk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang 6,5 hm
Arkivliste Arkivkatalog
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek, i tillegg besitter Båtsfjord Historie- og Museumslag noen arkivstykker etter Finotro (1968-1987, 2000 som kvitterings- og kassabøker, time- og lønningslister, tilligtsvalgbok 2000, bedriftslubben 1980-1987, produksjonsrapport 1975, kaijournal 1968-1969)
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.) En god del av arkivet ble kassert på grunn av omfattende fuktskader.

Materialet er samlet inn i forbindelse med innsamlings- og dokumenteringsprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper»