Br. Aarsæther, Vardø

Brødrene Aarsæther ble opprettet i Ålesund i 1877, av brødrene Anders og Nils Aarsæther fra Ørsta på Sunnmøre. Selskapet var etter 2. verdskrig landets største produsent og eksportør av medisintran, i tillegg til at dei dreiv omsetjing av klippfisk, tørrfisk, ferskfisk, rogn og sild. Aarsæther-avdelingen i Vardø ble etablert i 1924 og var et av tolv foredlingsanlegg for fisk og fiskeprodukt tilknyttet selskapet. Brødrene Aarsæther var en av  hjørnesteinsbedriftene i Vardø, frem til selskapet gikk konkurs i 2002.

Arkivnavn Br. Aarsæther, Vardø
Arkivskaper Br. Aarsæther, Vardø
Arkivref (id)
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Saksdokumenter og korrespondanse, regningsbilag
Tidsperiode 1925-1958
Type virksomhet Fiskeri / fiskebruk
Sted / område Vardø
Språk
Ordningsgrad Ordnings- og katalogiseringsaarbeidet er i gang
Omfang 7 hm
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger http://varangermuseum.no/no/vardo/
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord