Br. Aarsæther, Ingøy

Arkivnavn Br. Aarsæther, Ingøy
Arkivskaper Br. Aarsæther
Arkivref (id)  
Reg.base  
Publ. base (evt. link til katalogen)  
Type materiale, ev. også innholdstype Korrespondanse, hoved- og statusbøker, samt regnskapsbilag
Tidsperiode 1950-1977
Type virksomhet Fiskeri / fiskebruk
Sted / område Ingøy i Måsøy
Språk  
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang 0,4 hm
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Måsøy Museum
Kontaktopplysninger http://www.kystmuseene.no/maasoey-museum.107294.no.html
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

 
Stikkord