Br. Aarsæther, Mehamn

Arkivnavn Br. Aarsæther, Mehamn
Arkivskaper Br. Aarsæther, Mehamn
Arkivref (id)  
Reg.base  
Publ. base (evt. link til katalogen)  
Type materiale, ev. også innholdstype Kassabøker, notisbøker
Tidsperiode 1948-1959
Type virksomhet Fiskeri
Sted / område Mehamn
Språk  
Ordningsgrad Uordnet, ikke katalog. eller reg
Omfang 1 eske, 1 perm
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning I Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger http://www.kystmuseene.no/gjenreisningsmuseet-for-finnmark-og-nord-troms.107297.no.html
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

 
Stikkord