Klima

R.G.Esbensens temperaturmålinger

Materialet består av både maskin – og håndskrevne ark av temperaturmålinger i Vadsø ført i pennen av kjøpmann Rasmus Galberg Esbensen. Disse er både temperaturmålinger for hele åre, gjenno0msnittlig månedlig temperatur og kuldetemperatur i vintermånedene fra 1880 til 1930. Les mer...