R.G.Esbensens temperaturmålinger

Materialet består av både maskin – og håndskrevne ark av temperaturmålinger i Vadsø ført i pennen av kjøpmann Rasmus Galberg Esbensen. Disse er både temperaturmålinger for hele åre, gjenno0msnittlig månedlig temperatur og kuldetemperatur i vintermånedene fra 1880 til 1930.

Arkivnavn R.G.Esbensen
Arkivskaper Rasmus Galberg Esbensen
Arkivref (id) FMFB/PA/1168
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Maskin – og håndskrevne ark av temperaturmålinger i Vadsø. Disse inneholder både temperaturmålinger for hele åre, gjenno0msnittlig månedlig temperatur og kuldetemperatur i vintermånedene fra 1880 til 1930
Tidsperiode 1880-1930
Type virksomhet Temperaturmålinger
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad ordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord