Øksfjord

Øksfjord sanitetsforening

Øksfjord sanitetsforening ble stiftet 19. mars 1919. Arkivet etter Øksfjord sanitetsforening ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek november 2016 av Rannveig Rushfeldt. Arkivet består av arkivmateriale fra 1946. Arkivmateriale før dette gikk tapt under krigen. Les mer...

A/S Sildoljefabrikken Njord Øksfjord

Njord Handels- og Industri A/S ble grunnlagt i 1918. Det nystartede selskapet kjøpte samme år handelsstedet Øksfjord og bygde sildeoljefabrikk som kom i gang på slutten av året.  Bedriften utvidet produksjonen og omfattet etter krigen sildeolje- og fiskemelproduksjon, trandamperi, fiskeforretning og fryseri med filetfabrikk. Les mer...