Øksfjord sanitetsforening

Øksfjord sanitetsforening ble stiftet 19. mars 1919. Arkivet etter Øksfjord sanitetsforening ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek november 2016 av Rannveig Rushfeldt. Arkivet består av arkivmateriale fra 1946. Arkivmateriale før dette gikk tapt under krigen.

Arkivnavn Øksfjord sanitetsforening
Arkivskaper Øksfjord sanitetsforening
Arkivref (id) FMFB-0200
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Møteprotokoller. Årsmeldinger, kassabok og fotografier
Tidsperiode 1946 – 2006
Type virksomhet
Sted / område Loppa
Språk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Ferdig arkivkatalog
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.finnmarkfylkesbibliotek.no/tjenester/privatarkiv/

 

Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)