Vadsø norsk-finsk forening

Vadsø norsk-finsk forening har fått overlevert foreningens arkiv fra stiftelsen 6. desember 1963 til 1983. Hva som har skjedd fra 1984 og fram til 2001 er ikke klarlagt, all den tid ingen per dato har klart å oppspore protokoller fra nevnte periode. Vi håper imidlertid å finne protokoller som kan fortelle hva som skjedde med foreningen. Mye tyder på at den gikk i dvale fra 1983, men hvor lenge er et åpent spørsmål per i dag. Arkivet inneholder materiale både på papir og elektronisk. Arkivet oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Vadsø norsk-finsk forening
Arkivskaper Vadsø norsk-finsk forening
Arkivref. (id) FMFK/ PA-1001
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møtereferater, årsmeldinger, medlemslister, regnskap, korrespondanse og saksdokumenter
Tidsperiode 1963 – 1983, 2001-2015
Type virksomhet Vitenskap, kultur og internasjonal samarbeid
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 1,7 hyllemeter
Arkivliste A-0001 Vadsø norsk-finsk forening 1963-1983
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 
Stikkord