Sami Usteb

Bladsamlingen Sami Usteb oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv.

Arkivnavn Sami Usteb 1899 – 1903, utgitt av Norsk Finnemisjon
Arkivskaper Sami Usteb 1899 – 1903, utgitt av Norsk Finnemisjon
Arkivref.  (id) SAMI/PA-1040
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Aviseksemplarer
indremisjons- og misjonsforeninger
Tidsperiode 04.1899 – 12.1903
Type  virksomhet Media (Aviser / Radio)
Sted / område Sápmi
Språk Samisk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang
Arkivliste Katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord