Norges Samemisjon (og Norges Finneforbund)

Norsk Finnemisjon ble stiftet 28.2.1888. Misjonen så det som sin viktigste oppgave å komme samene til hjelp i deres åndelige nød, å opplyse og vekke, og å føre så mange som mulig til et bevisst trosliv. En annen viktig oppgave for misjonen var å utgi samiske skrifter. Norsk finnemisjon drev også skoler, skolehjem, vanførehjem, barnehjem, syke- og gamlehjem. Etter århundreskiftet ble det stiftet flere foreninger som drev misjonsarbeidet blant samene. Arkivet oppbevares ved Statsarkivet i Tromsø.

Arkivnavn Norges Samemisjon (og Norges Finneforbund)
Arkivskaper Norges Samemisjon (og Norges Finneforbund)
Arkivref. (id) SATØ/P-0069
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Kopibøker, journaler, korrespondanse, medlemslister, årsmeldinger, personalsaker, fotografier, trykksaker mm.
Tidsperiode 1889 – 1961
Type virksomhet Religiøse foreninger / trossamfunn/ indremisjons- og misjonsforeninger
Sted / område Finnmark
Språk
Ordningsgrad Delvis ordnet
Omfang 13 Hyllemeter
Arkivliste Ferdig katalog
Digitalisering  (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord