Havøysund Indremisjonsforening

Arkivnavn Havøysund Indremisjonsforening
Arkivskaper Havøysund Indremisjonsforening
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller
Tidsperiode 1949 – 1984
Type virksomhet Religiøse organisasjoner
Sted / område Havøysund
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Måsøy Museum
Kontaktopplysninger Måsøy Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord