Vadsø bokkafé A/L

Stiftelsesmøte til Vadsø bokkafé A/L ble holdt i 2. desember 1978. På dette møtet ble følgende styre valgt: Torkild Alsvik (leder), Else Alexandersen (forretningsfører), Berit Roth Niemi (styremedlem), Ingolf Schanche (styremedlem), Kurt Marki (styremedlem), Anne Marta Steinnes Sønvisen (varamedlem) og Randi Sjølie (varamedlem).


Det første året ble bokkaféen drevet på privat basis før andelslaget ble stiftet. Andelslaget var åpent for alle som var enig i lagets formål, som var å fremme medlemmenes interesser ved å spre sosialistisk litteratur og kultur. Andelslaget hadde ikke økonomisk formål, og det utbetaltes ikke økonomisk utbytte til andelshaverne.
I løpet av det første ordinære driftsåret var det 19 åpningsdager for kaféen. Dette var tilnærmet annenhver lørdag med unntak av sommermånedene og andre ferier. I tillegg hadde bokkaféen ansvaret for bokdisker på spesielle arrangementer som 8. mars og 1. mai i Vadsø.

Arkivnavn Vadsø bokkafé A/L
Arkivskaper Vadsø bokkafé A/L
Arkivref   (id) FMFB/ PA/1051
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type   materiale, ev. også innholdstype Korrespondanse   og saksdokumenter, regnskapsmateriale
Tidsperiode 1978 – 1985
Type   virksomhet Ideologiske og kulturelle organisasjoner
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,2 hyllemeter
Arkivliste A-0051 Vadsø bokkafe
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)