Litteratur

Prost Johan Beronkas testamentariske gave

Johan Beronka (1885-1965) vokste opp i Vadsø. Foreldrene kom fra Finland, og han var den første kvenen med embetseksamen. Han arbeidet både som prest, prost, lokalhistoriker og språkforsker. Han var sogneprest både i Vadsø og i Porsanger og prost i Varanger. Beronka er kjent for sine studier av kvenske dialekter og sitt forskningsarbeid om samisk […] Les mer...

Samisk eldre kulturhistoriske boksamling

Adolf Steen var født 1906 i Syvde på Sunnmøre. I tidsrommet 1937-1969 var han sekretær i Sørlandet krets av Samemisjonen, med bopel i Kristiansand. Han døde året etter i Kristiansand. Steen var en ivrig samler av eldre bøker. Hans boksamlinger oppbevares ved Guovdageainnu Gilišillju/Kautokeino bygdetun. Les mer...

Samisk kulturhistoriske boksamling 2

Adolf Steen var født 1906 i Syvde på Sunnmøre. I tidsrommet 1937-1969 var han sekretær i Sørlandet krets av Samemisjonen, med bopel i Kristiansand. Han døde året etter i Kristiansand. Steen var en ivrig samler av eldre bøker. Hans boksamlinger (1 og 2) oppbevares ved Guovdageainnu Gilišillju/Kautokeino bygdetun. Les mer...

Kjell Sandvik- arkivet

Kjell Sandvik var født 1929 og oppvokst i Honningsvåg død 1992 i  Arsker. Han var forfatter, komponist og journalist. Sandvik debuterte som forfatter i 1968 med diktsamlingen EXPO. Han arbeidet som journalist i Finnmark Dagblad, Nordlands Framtid og Lofotposten. Han var første formann i Nordnorsk forfatterlag fra 1972-77 og satt i styret for Den norske […] Les mer...

Vadsø bokkafé A/L

Stiftelsesmøte til Vadsø bokkafé A/L ble holdt i 2. desember 1978. På dette møtet ble følgende styre valgt: Torkild Alsvik (leder), Else Alexandersen (forretningsfører), Berit Roth Niemi (styremedlem), Ingolf Schanche (styremedlem), Kurt Marki (styremedlem), Anne Marta Steinnes Sønvisen (varamedlem) og Randi Sjølie (varamedlem). Les mer...