August Gordi Arkhipoffs boksamling

Arkivnavn August Gordi Arkhipoffs boksamling
Arkivskaper Arkhipoff, August Gordi
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Mest boksamling
Tidsperiode
Type virksomhet Boksamling
Sted / område
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord