Kjell Sandvik- arkivet

Kjell Sandvik var født 1929 og oppvokst i Honningsvåg død 1992 i  Arsker. Han var forfatter, komponist og journalist. Sandvik debuterte som forfatter i 1968 med diktsamlingen EXPO. Han arbeidet som journalist i Finnmark Dagblad, Nordlands Framtid og Lofotposten. Han var første formann i Nordnorsk forfatterlag fra 1972-77 og satt i styret for Den norske forfatterforening fra 1977-1982. Arkivmateriale etter ham oppbevares ved Nordkappmuseet.

Arkivnavn Kjell Sandvik- arkivet
Arkivskaper Kjell Sandvik- arkivet
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode
Type virksomhet
Sted / område
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning IKS, avd. Nordkappmuseum
Kontaktopplysninger Nordkappmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord