Statens vandreboksamling Finnmark

Arkivnavn Statens vandreboksamling Finnmark
Arkivskaper Statens vandreboksamling Finnmark
Arkivref   (id)
Reg.base
Publ. base   (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse og saksdokumenter
Tidsperiode
Type virksomhet Ideologiske og kulturelle organisasjoner
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 0,5 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –