Prost Johan Beronkas testamentariske gave

Johan Beronka (1885-1965) vokste opp i Vadsø. Foreldrene kom fra Finland, og han var den første kvenen med embetseksamen. Han arbeidet både som prest, prost, lokalhistoriker og språkforsker. Han var sogneprest både i Vadsø og i Porsanger og prost i Varanger. Beronka er kjent for sine studier av kvenske dialekter og sitt forskningsarbeid om samisk språk. Han utgav en rekke publikasjoner av lokalhistorisk art, bl.a. Vadsø bys historie. Han samlet også inn samiske og kvenske stedsnavn. Beronkas testamentariske gave er hovedsakelig en littatursamling, men inneholder også enkelte personlige dokumenter og grunnlagsmateriale som han samlet inn i forbindelse med utgivelsen av Vadsø bys historie og innsamling av stednavn.

Arkivnavn Prost Johan Beronkas testamentariske gave
Arkivskaper Johan Beronka
Arkivref. (id) FMFB/PA-1098
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Mest faglitteratur og tidsskrifter, et par personlige brev, notatbøker, manuskripter, historiske grunnlagsmateriale som statistikk og cirkulære
Tidsperiode 1894 – 1964
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Vadsø
Språk Finsk, kvensk og norsk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang 4,9 hyllemeter
Arkivliste A-0098 Johan Beronka
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark   fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

Bildet er fra Digitalt Museum:

Lysthuset ved Esbensengården ca. 1900-1920. Prost Beronka mellom Kitta og Hans Esbensen. Varanger museum avd. Vadsø. Foto: Carl Bremmer Esbensen

Lysthuset ved Esbensengården ca. 1900-1920. Prost Beronka mellom Kitta og Hans Esbensen. Varanger museum avd. Vadsø. Foto: Carl Bremmer Esbensen