Brev om Kirsten Bergh

Arkivnavn Brev om Kirsten Bergh
Arkivskaper Helen Jørgensen
Arkivref (id) FMFB/PA/1169
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Brev
Tidsperiode Datert 2. mai 1978
Type virksomhet Brev – opplysninger om Kirsten Bergh
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad ordnet
Omfang  
Arkivliste  
Digitalisering (evt. link til dig. filer)  
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Stikkord