Trygve Wennberg- samlingen

Gjenreisningsmuseets litteratursamling om sosialisme, marxisme, kommunisme, leninisme og Sovjetunion.

Arkivnavn Trygve Wennberg- samlingen
Arkivskaper Trygve Wennberg
Arkivref. (id) GMA 15/08
Reg base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Tidskrifter, hefter, flyblader, forskjellige dokumenter og bøker
Tidsperiode 1953 – 1979
Type virksomhet Litteratursamling om sosialisme, marxisme, kommunisme, leninisme, Sovjetunion
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 12 tidskrifter, 44 hefter, 16 flyblader, 23 bøker
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord