Kretsutvalget for Sørsiden krets

Arkivet til Kretsutvalget for Sørsiden Krets i Nesseby oppbevares ved Varanger Samiske Museum. 

Arkivnavn Kretsutvalget for Sørsiden krets
Arkivskaper Kretsutvalget for Sørsiden krets
Arkivref (id)
Reg. base Primus nr. 492
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Forhandlingsprotokoll
Tidsperiode 1974 – 1982
Type virksomhet Nærmiljø- og velferd foreninger
Sted / område Nesseby: bygder i sørsiden
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang En protokoll
Arkivliste Nei
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Deanu og Varanger museasiida, Várjjat Sámi Musea   – Tana og Varanger museumssiida, avd. Varanger Samiske Museum
Kontaktopplysninger Varanger Samiske Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord