Velferd

Selskapet Finnmarks Vel

Selskapet Finnmarks Vel ble stiftet november 1945. Foreningen skulle virke for Finnmarks snarlige gjenoppbygging og den kulturelle utvikling «ved å spredning av god lektyre, brosjyrer og ved foredrag og virke for opprettelse av biblioteker så vidt mulig i alle bygder og på større steder slik at all gagnlig lektyre kan bli tilgjengelig for flest mulig». […] Les mer...