Selskabet til Vadsø Bys Vel

Selskabet til Vadsø Bys Vel ble stiftet 13. november 1900. Arkivet til foreningen oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Selskabet til Vadsø Bys Vel
Arkivskaper Selskabet til Vadsø Bys Vel
Arkivref   (id) FMFB/PA/1020
Reg.base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type   materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoll, regnskapsjournal, korrespondanse og saksdokumenter.
Tidsperiode 1900 – 1934
Type virksomhet Sosiale, helse- og velferdsforeninger
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katatalogisert
Omfang 0,04 hyllemeter
Arkivliste A-0020 Selskabet til Vadsø Bys Vel
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord