LHL Vadsø

Arkivmateriale til LHL Vadsø oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek

Arkivnavn LHL Vadsø
Arkivskaper LHL vadsø
Arkivref (id) FMFB/ PA-1122
Reg.base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Møteprotokoller, korrespondanse og saksdokumenter
Tidsperiode 1983–2011
Type virksomhet Helse og velferd
Sted / område Vadsø
Språk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,6 hyllemeter
Arkivliste A-0122 LHL Vadsø
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)