Selskapet Finnmarks Vel

Selskapet Finnmarks Vel ble stiftet november 1945. Foreningen skulle virke for Finnmarks snarlige gjenoppbygging og den kulturelle utvikling «ved å spredning av god lektyre, brosjyrer og ved foredrag og virke for opprettelse av biblioteker så vidt mulig i alle bygder og på større steder slik at all gagnlig lektyre kan bli tilgjengelig for flest mulig». Arkivmateriale etter Finnmarks Vel oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Selskapet Finnmarks Vel
Arkivskaper Selskapet Finnmarks Vel
Arkivref   (id) FMFB/PA-1015
Reg.base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Forhandlingsprotokoller, brevjournaler, korrespondanse og saksdokumenter, medlemslister, hustegninger, egenproduserte trykksaker
Tidsperiode 1945 – 1950
Type virksomhet Andre interesseorganisasjoner
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 1,2 hyllemeter
Arkivliste A-0015 Selskapet Finnmarks Vel
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord