Harald Barbala

Harald Barbala var forretningsmann i Lebesby. Hans etterlatte dokumenter oppbevares ved Gamvik Museum.

Arkivnavn Harald Barbala
Arkivskaper Harald Barbala
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Kopier av korrespondanse og saksdokumenter ang. kundebehandling, salg og markedsføring, hefter og trykksaker om prosjekter i Russland, hefter på russisk, disketter
Tidsperiode 1980 – 1990
Type virksomhet Samling / forretningsvirksomhet
Sted / område Lebesby
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 10 ringpermer
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gamvik Museum
Kontaktopplysninger Gamvik Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord