Lebesby

Kjøpmann Hans T. Simonsen

Arkivet etter kjøpmann Hans T. Simonsen oppbevares på Gjenreisningsmuseet I Hammerfest. Arkivet er i hovedsak fra 1944-1955 og inneholder generell korrespondanse, fakturaer/regninger, forsyninger til lokalbefolkninga like etter frigjøringa, rasjoneringskort, rundskriv og mye mer. Hans T. Simonsen overtok som eldste sønn ansvaret for driften av handelsstedet i midten av 1930-årene. Driften ble avviklet i 1973. Les mer...

Friarfjord A/S

Ved overtagelse av rettighetene overtok Navaren A/S arkivet etter Friarfjord A/S. Arkivet ble avlevert til Finnmark fylkesbiblioteket i mai 2014. Avleveringen besto av hovedsakelig korrespondanse og saksdokumenter tilhørende Friarfjord A/S fra de første markedsundersøkelser 1980-tallet frem til 1998. Det er også regnskapsbøker og korrespondanse tilhørende Voss Skiferbrud A/S fra 1952 til 1978. Dagbøker, driftsnotater og […] Les mer...