Kjøpmann Hans T. Simonsen

Arkivet etter kjøpmann Hans T. Simonsen oppbevares på Gjenreisningsmuseet I Hammerfest. Arkivet er i hovedsak fra 1944-1955 og inneholder generell korrespondanse, fakturaer/regninger, forsyninger til lokalbefolkninga like etter frigjøringa, rasjoneringskort, rundskriv og mye mer. Hans T. Simonsen overtok som eldste sønn ansvaret for driften av handelsstedet i midten av 1930-årene. Driften ble avviklet i 1973.

Handelsstedet ble brent 9. november 1944 og familien rømte til fjells for å unndra seg evakuering. Handelsmann Simonsen fikk sentrale roller både før og etter fredsslutningen. Han ble konstituert som lensmann i Lebesby i perioden 6. desember 1944 til og med 28. februar 1945, fikk ordførerens myndighet og var samtidig forsyningsleder for området. Fra 1. juni 1947 ble han ansatt som poståpner ved Laksefjordbotn poståpneri. Han ble valgt som rodeforstander i kretsen av Lebesby formannskap 16.mars 1948. Han var medlem av forsyningsnemnda fra november 1945 og ble utnevnt som setteverge for umyndige barn av overformynderiet i 1948. Brattholmen er ei øy i Laksefjorden i Lebesby kommune.

ArkivnavnKjøpmann Hans T. Simonsen
ArkivskaperKjøpmann Hans T. Simonsen
Arkivref (id)GMA 02/2016 Aksesjon GMH2016-007
Reg.baseKatalog er Astaregistrert
Publ. base (evt. link til katalogen)Katalog er publisert på Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstypeKorrespondanse, fakturaer/regninger, forsyninger til lokalbefolkninga like etter frigjøringa, rasjoneringskort, rundskriv og mye mer.
Tidsperiode1944-55
Type virksomhetHandel
Sted / områdeBrattholmen øy i Laksefjorden i Lebesby kommune
Språknorsk
OrdningsgradOrdnet
Omfang0,9 hyllemeter
ArkivlisteArkivkatalog
Digitalisering (evt. link til dig. filer)nei
Oppbevarings- /deponeringsstedMuseene for kystkultur og gjenreisning I Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysningerhttp://www.kystmuseene.no/gjenreisningsmuseet-for-finnmark-og-nord-troms.107297.no.html
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)