Tvangsevakuering i Finnmark og Nord-Troms 1944-45

Arkivet er skapt av historiker Arvid Petterson. Se også Arvid Petterson – arkivet ved Gjenreisningsmuseet.

Arkivnavn Tvangsevakuering i Finnmark og Nord-Troms 1944 – 1945
Arkivskaper Arvid Petterson
Arkivref. (id) GMA 2/08
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Intervjuer, notater, kopier av kilder.
Tidsperiode 2008
Type virksomhet Dokumentasjonsarkiv
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 1,5 hyllemeter
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord