Arvid Petterson-arkivet ved Gjenreisningsmuseet

Arvid Petterson er født i Brennelv i Porsanger. Petterson har skrevet en rekke bygdebøker og andre historiske bøker om Finnmark under krigen og i gjenreisningstiden. Han har også utført en rekke dokumentasjonsprosjekter i kvenske bosetningsområder. Se også arkivet Tvangsevakuering 1944-45

Arkivnavn Arvid Petterson-arkivet
Arkivskaper Arvid Petterson
Arkivref. (id) GMA 3/02
GMA 05/04
GMA 06/04
GMA 24/04
GMA 19/05
GMA 59/06
GMA 4/11
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Foredrag, liste på bakgrunn av boka Alta bataljons historie 1898-1995, 1 1 cd, 1 diskett, utklipp fra Finnmarksposten om Cornelius Moes bok ”Finnmarksdikte”, kataloger lydbåndopptak, prosjektet Tvangsevakuering og overvintring 1944-1945 av Arvid Petterson, lydbåndkasetter med kopi av opptak av fortellinger fra tvangsevakuering og overvintring 1944-1945, landhandel i Porsanger 1926-1969
Tidsperiode 1898 – 1996
Type virksomhet Samling av dokumenter angående flykt og tvangsevakuering (Huleboer),
Finnmarksgraver, krig og gjenreisning
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 6 esker, 5 mapper
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)