Arbeidsgruppe og møter

Arbeidsgruppen har ansvar for planlegging og gjennomføring av fellesprosjekter. Den bidrar også til planlegging av nettverkssamlinger. Arbeidsgruppen forbereder saker til nettverkssamlingene.

Følgende personer hører til arbeidsgruppe:

  • Helena Maliniemi, Finnmark fylkesbibliotek (leder)
  • Grete Gunn Bergstrøm og Nils Jørgen Nystø, Samisk arkiv
  • Gunnhild S. Engstad, IKA Finnmark IKS
  • Harald Lindbach, Statsarkivet i Tromsø
  • Synnøve Eikeland Fotland, Varanger Museum IKS
  • Inger Lene Nyttingnes, Varangerarkiver-prosjektet
  • Tove Johansen, Museene for kystkultur og gjenreisning IKS
  • Claus Pettersen, Tana og Varanger museumssiida
  • Lena Kalstrøm, Alta museum
  • Margrethe Vars, RDM-Karasjok

Referater fra dialog- og arbeidsmøter:

Referat fra FARK-møtet i Hammerfest 2.-3.9.2021
Referat fra Teams-møtet 16.3. 2021
Referat fra FARK-møtet i Alta 21.-22.1.2020
Referat møtet i Alta 22.-23.1.2019
Referat Nettverksmøte for Finnmarksarkivene Kautokeino 29.-30.8. 2019
Arkivarbeid på Tana museum (Claus A. Pettersen)
Presentasjon Folkeaksjonsarkivet (Lena Karlstrøm fra Alta museum)
Møtet 30.8. 2018 i Hammerfest
Møtet 24.1.2018 i Alta
Vedlegg 1 til referatet møte 30.8.
Vedlegg 2 til referatet møte 30.8.
Møtet 1.9. 2017 i Tromsø
Møtet 23 3. 2017 i Vadsø
Møtet 25.1. 2017 i Alta
Møtet 9.12.2016 i Tromsø
Vedlegg til referat 9.12. Infoskriv
Møtet 19.10.2016 i Alta
Møtet 31.8. 2016 i Alta
Møtet 2.3.2016 i Vadsø
Møtet 18.11.2015 i Alta
Vedlegg til referat PP_samfunnsanalyse_Norut
Møtet 21.8.2015 i Tromsø
Møtet 21.1.2015 i Alta
Møtet 22.1.2014 i Alta
Møtet 31.5.2012 i Vadsø

Finnmarksarkivene (FARK) i 2019.  Claus A. Pettersen fra Tana og Varanger museumssiida, Inga Marja Steinfjell fra Samisk arkiv, Helena Maliniemi fra Finnmark fylkesbibliotek, Gunnhild S. Engstad fra IKA Finnmark, Bak fra venstre: Inger Lene Nyttingnes fra Varangerarkivene og Synnøve Fotland Eikevik fra Varanger museum IKS, Solbjørg Ellingsen Fossheim fra Statsarkivet i Tromsø og Nils Jørgen Nystø fra Samisk arkiv. Foto: Diehtosiida.