NKS Finnmark (Norske Kvinners Sanitetsforening Finnmark)

Finnmark krets av Norske Kvinner Sanitetsforening ble opprettet i 1922.  Arkivet etter foreningen ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i 2005.  Møte- og forhandlingsprotokoller, brevjournaler og den eldste delen av korrespondansen fra 1939 frem til 1954 er digitalisert, men ikke publisert p.g.a. klausuler.

Arkivnavn Norske Kvinners Sanitetsforening Finnmark
Arkivskaper Norske Kvinners Sanitetsforening Finnmark
Arkivref (id) FMFB/ PA-1006
Reg.base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Møte- og forhandlingsprotokoller, brevjournaler, korrespondanse og saksdokumenter, regnskap, årsberetninger, kart og tegninger, trykksaker
Tidsperiode 1920-2001
Type virksomhet Kvinneorganisasjoner
Sted / område Finnmark
Språk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 4 hyllemeter
Arkivliste A-0006 NKS Finnmark krets
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Norske Kvinners Sanitetsforening Finnmark
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.fm.fylkesbibl.no/web/
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.) En del av materialet er klausulert. Innsyn gis av Finnmark fylkesbibliotek eller styret til NKS Finnmark.