Vi er også her! -seminaret i Lakselv

Finnmarksarkivene arrangerte fagseminaret «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper» i Lakselv. Seminaret var en del av et større dokumentasjons- og formidlingsprosjekt som Finnmarksarkivene har satt i gang. Det var invitert foredragsholdere fra ulike fagmiljøer både fra Finnmark og fra andre landsdeler, men fokus var på Finnmark og de glemte grupper i Finnmark før og nå. Glemte grupper kan forstås som de grupper som ikke har fått sin historie fortalt og synliggjort i det offentlige rom eller som har etterlatt seg lite eller ingen dokumentasjon i privatarkivene.

I løpet av de to seminardagene fikk vi faglig input, presentert arbeidsmetoder og tilnærminger og ikke minst fikk vi inspirasjon gjennom spennende foredrag. Det ble også tid til faglige diskusjoner underveis. Seminaret samlet 27  deltakere fra museer, arkivinstitusjoner, bibliotek og andre kulturverninstitusjoner i fylket. Alt i alt var seminaret en god start til planlegging av det videre arbeidet med prosjektet.

Seniorrådgiver Ellen Røsjø fra Riksarkivet fortalte både om helhetlig samfunnsdokumentasjon og minoritetsarkiver i Oslo.

Seniorrådgiver Ellen Røsjø fra Riksarkivet fortalte både om helhetlig samfunnsdokumentasjon og minoritetsarkiver i Oslo.

Noen av foredrag kan leses her:

Helhetlig samfunnsdokumentasjon og underrespresenterte grupper. Bestands- og samfunnsanalyse som ledd i bevaringsplanarbeid.  Seniorrådgiver Ellen Røsjø, Riksarkivet

Prosjektet Oslos multikulturelle arkiver. Seniorrådgiver Ellen Røsjø, Riksarkivet

Portretter av ei tid. Halfdan Holm, fotograf utenfor allfarvei. Fotoarkivar Sveinulf Hegstad, Tromsø museum

Erfaringer fra arbeidet med boka “Bare kirka sto igjen”. Forfatter Marion Palmer forteller om sitt dokumentasjonsarbeid

Hvordan skape og tilgjegeliggjøre kilder? – Erfaringer fra et prosjekt om norsk politisk kultur.  Første amanuensis Hanne Hagtvedt Vik og professor Helge Pharo, UiO

Det er sånne ting som berører. Videopotretter fra kvenske, norskfinske, sjøsamiske og nyinnvandrermiljøer. Visuell antropolog Sirkka Seljevold, UiT

«Herre over egen båt – om underkommunisert hverdagsliv i krig og tidlig gjenreisning.»  Konservator Heidi Stenvold, Gjenreisningsmuseet

Digital og muntlig historiefortelling. Universitetslektor Bente Sundsvold, UiT

SÁGASFALLAMAT ÁIGGIID ČAĐAT – DIALOG I TID . Gry Kristine Fors, RDM-De Samiske Samlinger