Skytterlag Sandland

Arkivnavn Skytterlag Sandland
Arkivskaper Skytterlag Sandland
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype ?
Tidsperiode ?
Type virksomhet skytterlag
Sted / område Loppa
Språk  
Ordningsgrad uordnet
Omfang  
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted IKA Finnmark Lakselv
Kontaktopplysninger http://www.ikaf.no/oversikt-privatarkiv-ved-ika-finnmark.5315252-22634.html

 

Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

 
Stikkord