Skytterlag

Kautokeino Skytterlag

I 1956 2.juni kl.20.00 ble det avholdt konstituerende møte for Kautokeino skytterlag, på “Tordenskjolds plass” i Kautokeino. Styrets første oppdrag ble å melde laget inn til Vest-Finnmark skyttersamlag og innkalle til årsmøte. Les mer...