Loppa Skytterlag

Arkivet oppbevares ved IKA Finnmark i Lakselv.

Arkivnavn Loppa Skytterlag
Arkivskaper Loppa Skytterlag
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1946 – 1958
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / lag
Sted / område Loppa
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord