Berlevåg skytterlag

Arkivet oppbevares ved Berlevåg havnemuseum.

Arkivnavn Berlevåg skytterlag
Arkivskaper Berlevåg skytterlag
Arkivref. (id) A-34
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Årsmelding 1974-1975, korrespondanse og saksdokumenter, kassabok 1921-1978
Tidsperiode 1921-1978
Type   virksomhet Frilufts- og fritidsorganisasjoner
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 0,2 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord