Skytterlag Sandlag

Arkivet oppbevares ved IKA Finnmark i Lakselv.

Arkivnavn Skytterlag Sandlag
Arkivskaper Skytterlag Sandlag
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 17.05.1946 – 27.08.1958
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / lag / jakt
Sted / område
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord