Kautokeino Skytterlag

I 1956 2.juni kl.20.00 ble det avholdt konstituerende møte for Kautokeino skytterlag, på “Tordenskjolds plass” i Kautokeino. Styrets første oppdrag ble å melde laget inn til Vest-Finnmark skyttersamlag og innkalle til årsmøte.

Arkivnavn Kautokeino Skytterlag
Arkivskaper Kautokeino Skytterlag
Arkivref. (id) SAMI/PA-1023
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møtebøker, referatsprotokoller, forhandlingsprotokoller, korrespondanse, lister over gavepremier, resultater.
Tidsperiode Frilufts- og fritidsorganisasjoner
Type  virksomhet 1955 – 1985
Sted / område Guovdageaidnu / Kautokeino
Språk  Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang
Arkivliste katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)