“Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper”

Foto: Toralv Pedersen. Bildet er tatt på 1970-tallet. Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek

Foto: Toralv Pedersen. Bildet er tatt på 1970-tallet. Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek

”Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper” er et nytt prosjekt som tar sikte på å spore opp, ta vare på og formidle arkivmateriale om fem utvalgte grupper. Disse gruppene er i liten grad dokumentert i Finnmarksarkivenes samlinger, og vi mangler kunnskap for ettertida om deres virke og livsforhold sett fra deres egne ståsteder.

Finnmarksarkivene er et nettverk av arkivinstitusjoner, museer og fylkesbiblioteket i Finnmark. En arbeidsgruppe med arkivarer fra Samisk arkiv, Statsarkivet i Tromsø, Interkommunalt arkiv i Finnmark, RiddoDuottar Museat, Varanger museum og Finnmark fylkesbibliotek har utformet prosjektet, som ledes av Finnmark fylkesbibliotek.

Hensikten med arbeidet er å få til en bedre sikring av den helhetlige samfunnsdokumentasjonen fra Finnmark. Statlige, fylkeskommunale og kommunale arkiv blir systematisk bevart i arkivinstitusjoner, mens privatarkiver i liten grad blir sikret på samme måte for ettertida. Derfor ønsker vi å finne fram til arkiv fra privatpersoner, næringer, bedrifter, organisasjoner og lag. Det er viktig at deres aktivitet og historie blir dokumentert for ettertiden i større grad enn nå. Slike arkiver er svært viktige kilder for å forstå dagens samfunn og lokalsamfunnenes utvikling, for å nevne noe.

I forkant av det arbeidet vi nå går i gang med, er det gjort et grundig kartleggings- og analysearbeid, der man har gått gjennom hva som finnes og hva som mangler i arkivinstitusjonene i Finnmark. Ut fra dette har vi valgt ut fem grupper der det mangler privatarkivmateriale: Østsamer, fiskerbønder, utenlandske minoriteter, flyttsamer og kvinner.

Vi ønsker nå kontakt med personer som tar vare på eller kjenner til arkiver eller dokumentasjon skapt av disse gruppene. Det kan være dagbøker, brev, fotografier, protokoller, saksdokumenter, regnskap, båndopptak og film – eller annet. Det kan foreligge i både digital og fysisk form, og både eldre og nytt er av interesse.  Vi satser og på å gjennomføre intervjuer med nøkkelpersoner dersom det viser seg å være behov for det.  Hvordan dokumentasjon skal ivaretas for framtida vil selvsagt skje i samråd mellom aktuell arkivinstitusjon og arkivgiver.

Resultatene av prosjektet er planlagt formidlet i en vandreutstilling og en publikasjon.

Ta kontakt med oss om du har informasjon som kan være av interesse eller har arkiv som bør bevares som kunnskapskilde for framtida!

 

Kontaktinformasjon:
Anne Karen Hætta
Arbeidsområde: flyttsamisk reindrift, østsamer og kvinner
E-post: anne.karen.haetta@ffk.no
Tlf: 41 55 63 37

Ida Kjeilen Thuv
Arbeidsområde: bønder, kyst- og havfiske, utenlandske minoriteter og kvinner
E-post: ida.kjeilen.thuv@ffk.no
Tlf: 78 96 43 77

 

Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd / Norsk kulturfond