Norsk-finsk forbund

Arkivet etter Norsk-Finsk Forbund ble avlevert til Finnmark fylkesbiblioteket i januar 2017 av daværende leder Nils Petter Pedersen. Avleveringen besto av møteprotokoller, ulike regnskapssaker og korrespondanse og saksdokumenter. Materialet dekker årene fra 1983 til 2016.

Arkivnavn Norsk-finsk forbund
Arkivskaper Norsk-finsk forbund
Arkivref (id)  FMFB/A-1142
Reg.base  Asta
Publ. base (evt. link til katalogen)  Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Møtereferater, årsmeldinger, medlemslister, regnskapsmateriale korrespondanse og saksdokumenter, samt  fotografier (1 album og løse fotografier)
Tidsperiode 1982-2007
Type virksomhet Hovedorganisasjon
Sted / område Hele Norge
Språk Norsk, finsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 6 pappesker
Arkivliste A-0142 Norsk-finsk Forbund
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.fm.fylkesbibl.no/web/
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord