Nils Petter Pedersen

Finnmark fylkesbibliotek fikk arkivet i forbindelse med prosjektet «Vi er også her» Synliggjøring av glemte grupper». Pedersen avleverte arkivet etter Norsk-finsk forbund og Vestre Jakobselv fiskersamvirkelag, og fylkesbiblioteket fikk samtidig inn dette private arkivmaterialet.

Arkivnavn Nils Petter Pedersen
Arkivskaper Nils Petter Pedersen
Arkivref (id)  FMFB PA/1150
Reg.base  Asta
Publ. base (evt. link til katalogen)  Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Arkivet inneholder diverse korrespondanse og saksdokumenter fra blant annet Matroshka-prosjektet, Finnmark musikkråd, Finnmark korforbund, Musikkens studieforbund, Voksenopplæringsforbundet (VOFO), Bygdedager i Vestre Jakobselv, Sommerskole i Vestre Jakobselv, Vadsø mannssangforening mm. Arkivmaterialet inneholder både originaler og kopiert korrespondanse. Saksdokumentene er stort sett kopier, og det er blitt tatt vare på for å belyse innholdet i korrespondansen. Arkivet har ikke klare serier.
Tidsperiode 1992-2012
Type virksomhet  Personarkiv
Sted / område  Vadsø
Språk Norsk, finsk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang 0,8 hyllemeter
Arkivliste A-0150 Nils Petter Pedersen-arkivet
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)  Fotografiene er arkivet i bibliotekets fotoarkiv og fått numrene FBFI17003:001-127