En stor mengde privatarkiver reddet! Rapport fra Glemte grupper -prosjektet

Innsamlingen av privatarkiver i forbindelse med prosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper» fikk en vellykket avslutning!  Dette på tross av at prosjektperioden var altfor kort, og ble gjennomført på vinterstid. Prosjektet fikk støtte fra Norsk Kulturråd.

I løpet av prosjektet ble det samlet inn over 60 arkiver og flere tusen bilder, hovedsakelig fra de utvalgte gruppene som var østsamer, fiskerbønder, utenlandske minoriteter, flyttsamer og kvinner.  Det ble også gjennomført en del intervjuer og tatt fotografier for å komplementere arkivmateriale som ble samlet inn.

Her kan du lese mer om arkivene som ble berget:

Sluttrapport innsamlingsdel_Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper

Karasjok flyttsamelag deponerer sitt arkiv hos Samisk Arkiv. Her er Johannes Mathis Anti og prosjektarbeider Anne Karen Hætta fylt bilen med historisk dokumentasjon om flyttsamenes organisering i Karasjok helt tilbake fra 1949. Foto: Samisk arkiv / Sámi Arkiiva

I prosjektet var et gjennomgående fokus på hjørnesteinsbedrifter og næringer i lokalsamfunnene, og det ble også reddet arkiver fra viktige hjørnesteinsnæringer blant annet i fiskeindustrien, som arkivene etter Br. Aarsæther i Kjøllefjord og Finotro i Båtsfjord.

Prosjektet har satt i gang prosesser med bevisstgjøring og spredning av informasjon angående bevaring av privatarkiver i Finnmark.  Dette kan Finnmarksarkivene dra nytte av og følge opp også etter at innsamlingsprosjektet er over. Privatsektor ble kjent med bevaringsinstitusjoner i fylket, og at de har mulighet til avlevere arkivene sine til disse. Det er stort behov for mer informasjonsarbeid slik at ikke flere viktige arkiver går tapt for ettertiden.

Her berges det arkivet etter Finotro-anlegget i Båtsfjord. Sonja Siltala har tatt frem snøskuffen for å få materialet til bilen! Foto: Ida Kjeilen Thuv

 

En del av de avleverte arkiver ble ordnet, katalogisert og publisert på Arkivportalen i innsamlingsperioden.

Den andre fasen i prosjektet, formidling, starter opp til høsten, og prosjektets arbeidsgruppe gjennomfører og står for dette. Det innsamlede materialet skal settes i fokus i form av utstilling og publikasjon.

 

Prosjektets arbeidsgruppe.
Fra høyre: Synnøve Fotland Eikevik (Varanger museum), Gunnhild E. Engstad (IKA Finnmark), Anne Karen Hætta og Ida Kjeilen Thuv (prosjektmedarbeidere), Grete Gunn Bergstrøm (Samisk arkiv/Sámi Arkiiva), Inga Margrethe Vars (RDM-De Samiske Samlinger), Solbjørg Ellingsen Fossheim (Statsarkivet i Tromsø) og prosjektleder Helena Maliniemi (Finnmark fylkesbibliotek). Foto: Sonja Siltala