Kaija Pyhäjärvi

Materialet er samlet inn i forbindelse med innsamlings- og dokumenteringsprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper»

Arkivnavn Kaija Pyhäjärvi
Arkivskaper Kaija Pyhäjärvi
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Kaija Pyhäjärvi er født og oppvokst i Finland. Hun arbeider i dag i fiskeindustrien i Båtsfjord. Avleveringen inneholder intervju og bilde.
Tidsperiode
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Båtsfjord
Språk Norsk /Finsk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.finnmarkfylkesbibliotek.no/tjenester/privatarkiv/
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Materialet er samlet inn i forbindelse med innsamlings- og dokumenteringsprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper»

Klausulert

 

Stikkord