Helvi Korvanen fotosamling

Arkivnavn Helvi Korvanen
Arkivskaper Helvi Korvanen
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Helvi kom til Norge fra Ylikiiminki august 1970. Hun jobbet på Br. Aarsærher i Vadsø (i Domstein-bygningen i dag) til mai 1972.  Hun har avlevert et fotoalbum med bilder fra eget liv og fra arbeidsplassen.
Tidsperiode
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Vadsø
Språk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Materialet er samlet inn i forbindelse med innsamlings- og dokumenteringsprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper»
Stikkord