Eero-Veikko-arkivet (Backman)

Materialet som handler om Eero-Veikko (Backman) ble avlevert august 2014 til Finnmark fylkesbibliotek av Arnhild H. Kratteng gjennom Trygg Jakola.  Arkivet inneholder brev adressert til Arnhild Krattengs mor, Asbjørg Henriksen som hjalp den finske familien Backman under den annen verdenskrig. Asbjørg Henriksen sendte en matpakke til familiens to år gammel gutt, Eero-Veikko.

Arkivnavn Eero-Veikko (Backman) -arkivet
Arkivskaper
Arkivref (id) FMFB/PA/1182
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Tre brev og en fotografi av Eero Veikko som toåring
Tidsperiode 1946-1947
Type virksomhet
Sted / område Tana, Lavonjarg, Helsinki
Språk Svensk, norsk
Ordningsgrad ordnet
Omfang
Arkivliste A-0182 Eero Veikko Backman-arkivet
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Eero-Veikko Backmann (14.5.1945-22.52011) ble utdannet som jurist. Han var ansatt som professor i jus ved universitet i Turku.
Stikkord