Kvinnedagen: Kvinner i Finnmarksarkivene

Kvinnedagen 8. mars 2018: VI ER OGSÅ HER! MII LEAT NAI DÁS! MEKIN OLEMME TÄÄLLÄ! – Kvinner i Finnmarksarkivene.

For å markere den internasjonale kvinnedagen presenterer vi arkivmateriale fra Finnmarksarkivene som er skapt av kvinner.

Liste over bevarte kvinnearkiver kan du se her:

Arkiver etter kvinneorganisasjoner

Nærings- og personarkiver skapt av kvinner

På Mikkolagården i Neiden. Før var kvinnen bonde, og kjøkkenet og fjøsstellet var hennes ansvar. Bildet er lånt fra Solbjørg Mikkola. Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek.

Privatarkiver skapt av kvinner har vært prioritert i prosjektet “Vi er også her. Synliggjøring av glemte grupper”.

Kvinner har hatt stor betydning for fiskerinæringen, reindriften og kombinasjonsnæringene i Finnmark, men uten at deres betydning har vært særlig vektlagt. Dette vises også i de bevarte privatarkivene i Finnmarksarkivene. Næringsarkiver knyttet til kvinner og kvinnenettverk er fraværende. Også nyere innvandrerkvinner i fylket og deres rolle i samfunnet er mangelfullt dokumentert i privatarkivene.

Hverdagsliv på gården i Karasjok. Bildet er utlånt fra Wiggo Isaksen. Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek.

 

 

 

 

 

 

I prosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper» var kvinner en prioritert gruppe innenfor alle de utvalgte gruppene. Gjennom dette fokuserte vi på næringsarkiver skapt av kvinner, samt dokumentasjon fra nyere kvinneorganisasjoner og kvinnenettverk på tvers av etnisitet.

17. maifeiring i Alta. Foto: Inger Bergmos flyktningarkiv. Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek.

 

Berit Marie Olsdatter Vuolab Sara (f.09.04.1891-d.10.09.1982), driftig reindriftskvinne tilhørende reinbeitedistrikt 14, Spierttanjárga i sitt 
eget sommerbeiteland. F
oto: Elisabeth Mayer. Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek.

 

Reisende sykepleier Ingeborg Søvik står ved siden av en Opel Olympia, årsmodell 1953-57. Til venstre for henne står oversykepleier Gudrun Byholt. I bakgrunnen kan man se søsterbrakka. Fotograf er ukjent. Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek.

 

Bildet er lånt av Arne Jakobsen. Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek.

 

Hos familien Drannem i Hammerfest i 1965. Til høyre står Jenny Drannem. Fotograf: Eino Erland Drannem. Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek.

 

Til årshjulet