Finnmarksarkivene er mulighetenes rike!

«Arkivene er mulighetenes rike, så gjelder det for oss å utnytte de mulighetene så godt vi kan», konstaterte historiker og forsker Teemu Ryymin på et seminar i Tromsø for noen år siden. Med sin spennende innfallsvinkel til arkivarbeid, fra brukerperspektiv, slo han fast: «Det er arkivbrukeren som sitter inne med nøkkelen til å få arkivmaterialet til å bli interessant, ikke materialet i seg selv! Historiske kilder taler ikke for seg selv. De svarer bare når man snakker til dem. Det er spørsmålene som brukeren stiller til kildene som gjør dem interessante.»
Hvilke krav stiller Ryymins utsagn til oss som har den daglige bevaringsoppgaven? Hva kan vi gjøre for å åpne døren til mulighetenes rike? Helena Maliniemi, arkivar ved Finnmark fylkesbibliotek drøfter disse sakene i  krønikken.

Les hele krøniken her: