Hverdagsliv ved Vardøhus festning i 1814

Mai 2018: VI ER OGSÅ HER! MII LEAT NAI DÁS! MEKIN OLEMME TÄÄLLÄ! Hverdagsliv ved Vardøhus festning i 1814. “De storpolitiske hendelsene i 1814 fikk betydning for soldatene ved Vardøhus festning. Det ble vanskelig å skaffe nødvendige matvarer og klær, redskaper til reparasjon av bygninger, forsvarsmateriell som kanoner og krutt, samt medisiner.”

Statsarkivar Solbjørg Ellingsen Fossheim har skrevet artikkel om Vardøhusfestning som du kan lese her!

Plantegning av Vardøhus festning fra ca. 1817, utført for Armédepartementet. Original i Riksarkivet.

Plantegning av Vardøhus festning fra ca. 1817, utført for Armédepartementet. Original i Riksarkivet.

Vardøhus festning er Norges østligste og nordligste festning og ligger i Vardø i Øst-Finnmark. Den ble beordret bygget av kong Håkon V Magnusson og stod ferdig omkring 1300 som forsvar mot folkene lenger øst. De åttekantete festningsvollene ble bygget mellom 1734 og 1738.

Vardøhus Festning er også verdens nordligste festning. Om den ikke lenger har noen militær betydning, har den en spennende historie å fortelle.

I arkivmagasinets nummer 1/14 ble det publisert en artikkel om Vardøhus festning, skrevet av Statsarkivar Solbjørg Ellingsen Fossheim. Denne kan du lese her (utdrag fra Arkivmagasinet): Arkivmagasinet 1,2014 Hverdagsliv i Vadsøhus festning i 1814

Arkivet fra Vardøhus festning finnes ved Statsarkivet i Tromsø:  www.arkivportalen